สั่งซื้อ

โปรดกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนเพื่อการจัดส่ง

ข้าวหอมมะลิขนาด 2 กิโลกรัมราคา 150 บาท(พร้อมส่ง)

*********

แหล่งผลิตต้นทาง

123 หมู่6 ตำบล บัวหุ่ง อำเภอ ราษีไศล จังหวัด ศรีสะเกษ 33160 โทร 097-343-3805 หรือ 080-968-3320

  ---------------------------------
  ----------------------------------
  โครงการจำหน่ายจากผู้ผลิต-ผู้บริโภค โดยตรง
  ข้าวหอมมะลิ 2.0 กิโลกรัม ราคา 150 บาท (พร้อมค่าจ้ดส่งถึงบ้าน)
  บัญชีรับโอน ธนาคารกรุงไทย
  660-6-97399-6
  ----------------------------------  สลิปหรือเอกสารการส่งเงิน(หากมี)

  ----------------------------------
  โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อการจัดส่งได้รวดเร็วถูกต้อง
  หากมีปัญหา ติดต่อได้ที่ โทร 097-343-3805 หรือ 080-968-3320


  **********************************

  >>><<<

  *********

  สำหรับ admin (เท่านั้น)